Obywatelstwo polskie
09 Gru

Obywatelstwo polskie

Obywatelstwo polskie można uzyskać : Z mocy prawa Przez nadanie obywatelstwa polskiego Przez uznanie za obywatela polskiego Przez przywrócenie obywatelstwa polskiego Kancelaria prawna oferuje szereg usług prawnych w sprawach dotyczących obywatelstwa ...

Repatriacja
26 Wrz

Repatriacja

Repatriacja to przyjazd do Polski osób polskiego pochodzenia z azjatyckiej części byłego ZSRR. Zgodnie z art. 52 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej osoba, której pochodzenie polskie zostało stwierdzone zgodnie z ustawą, może osiedlić się na...

Założenie firmy przez cudzoziemca
01 Sie

Założenie firmy przez cudzoziemca

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Obecnie w Polsce najpowszechniejszą formą prowadzenia działalności przez podmioty prawne są spółki z o.o.. Założyć spółkę może jedna lub więcej osób fizycznych, prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiad...

Karta polaka
11 Lip

Karta polaka

Co to jest Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność cudzoziemca do narodu polskiego. Kartę Polaka ustanowiono ustawą z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U. z 2007 r. Nr 180, poz. 1280) … ” realizując postanowie...