Karta pobytu

Karta pobytu

Istnieją dwa rodzaje kart pobytu – na pobyt czasowy oraz na pobyt stały. Pomocą w ich załatwieniu może służyć prawnik. Karta czasowego pobytu Jeśli cudzoziemiec planuje pozostać w Polsce przez czas dłuższy niż 3 miesiące, ale krótszy niż 3 lata...

Read More