Kancelaria Res

Kancelaria Res powstała 2005 roku – pierwotnie działała pod firmą Biuro Doradcze „Res” – i jako jedna z nielicznych ukierunkowana jest wyłącznie na obsługę prawną obcokrajowców.

Oferuje kompleksową obsługę cudzoziemców m.in. w zakresie procedur administracyjno-prawnych związanych pobytem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Skomplikowane i niejasne przepisy, długotrwałe postępowania administracyjne oraz luki prawne stwarzają cudzoziemcom trudności  przy załatwianiu  nawet prostych spraw.

Kancelaria Res specjalizuje się w doradztwie prawnym dla obcokrajowców, obejmując zakresem swojego działania  m.in. sprawy zezwoleń na pobyt czasowy, zezwoleń na pobyt stały oraz na pobyt rezydenta długoterminowego UE, status uchodźcy, pobyt tolerowany oraz pobyt ze względów humanitarnych.Prowadzimy również procedury dotyczące zezwoleń na pracę oraz oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy. Zajmujemy się zakładaniem i rejestracją  spółek , rejestracją działalności gospodarczej, zezwoleniami na zakup nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce, a także problematyką repatriacji i obywatelstwa polskiego.

Ponadto firma proponuje  pomoc, doradztwo i pośrednictwo przy załatwianiu wszelkich formalności i procedur dotyczących cudzoziemców, zarówno tych typowych, jak  i w  sprawach jednostkowych.

Oferta