SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Obecnie w Polsce najpowszechniejszą formą prowadzenia działalności przez podmioty prawne są spółki z o.o.. Założyć spółkę może jedna lub więcej osób fizycznych, prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

Spółka odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem bez ograniczeń. Wspólnicy nie są odpowiedzialni za zobowiązania spółki,  ponoszą ryzyko do wysokości wkładów wniesionych do spółki.

Spółka z o.o. wymaga prowadzenia pełnej księgowości, co zapewnia przejrzystość.

Każdy cudzoziemiec może założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Polsce.

Adwokaci z naszej kancelarii prowadzą kompleksową obsługę prawną: przeprowadzamy Klientów przez cały proces zakładania spółek, przygotowujemy pełny komplet dokumentów, niezbędne uchwały i oświadczenia.

Założenie firmy przez cudzoziemca :

 

  • Zawarcie umowy spółki. W Umowie spółki określa się przedmiot działania spółki, zasady jej funkcjonowania, obowiązki wspólników, siedzibę, nazwę, wysokość kapitału zakładowego itd.
  • Akt powołania. Powołanie organów spółki (zarząd, komisja rewizyjna, rada nadzorcza).
  • Wniesienie wkładów na kapitał zakładowy. Wniesienie przez wspólników wymaganych wkładów na pokrycie kapitału zakładowego.
  • Rejestracja spółki. Rejestracja spółki musi zostać przeprowadzona w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki w formie aktu notarialnego.

KONTAKT