repatriacja polska

Repatriacja to przyjazd do Polski osób polskiego pochodzenia z azjatyckiej części byłego ZSRR.

Zgodnie z art. 52 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej osoba, której pochodzenie polskie zostało stwierdzone zgodnie z ustawą, może osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe.

W myśl ustawy o repatriacji za osobę polskiego pochodzenia uznaje się osobę, która deklaruje narodowość polską i spełnia łącznie dwa warunki:

  • co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej.
  • wykaże związek z polskością, w szczególności przez pielęgnowanie polskiej mowy, tradycji i zwyczajów.

Repatriacja wiąże się z ułatwionym sposobem nabycia polskiego obywatelstwa.

Dzięki środkom komunikacji elektronicznej nasi prawnicy są dostępni do Państwa dyspozycji na terenie całego kraju, jak i za granicą.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług.

Kancelaria Prawna RES – Kontakt