obywatelstwo polskie

Obywatelstwo polskie można uzyskać :

  • Z mocy prawa
  • Przez nadanie obywatelstwa polskiego
  • Przez uznanie za obywatela polskiego
  • Przez przywrócenie obywatelstwa polskiego

Kancelaria prawna oferuje szereg usług prawnych w sprawach dotyczących obywatelstwa polskiego.
Udzielamy pomocy prawnej zarówno klientom mieszkającym w Polsce, jak i za granicą.

Polskie obywatelstwo otwiera możliwość korzystania ze wszystkich praw, wolności i przywilejów należnych obywatelom Unii Europejskiej.

Obywatel Polski może posiadać równocześnie obywatelstwo polskie i obywatelstwo innego państwa. Osoba, ubiegająca się o uznanie, nadanie lub przywrócenie obywatelstwa polskiego nie musi zrzekać się swojego dotychczasowego obywatelstwa.

Zapraszamy Państwa do kontaktu z naszym biurem w Katowicach.