Zezwolenia na pracę

Na Państwa potrzeby przygotujemy oświadczenie zezwalające na zatrudnienie obywateli Ukrainy, Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji. Zajmujemy się wszystkimi czynnościami proceduralnymi, kompletujemy i wypełnimy wszystkie dokumenty za klienta, oraz reprezentujemy go przed instytucjami państwowymi i urzędami. Zezwolenia na pracę:

  • Oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi

  • Zezwolenie na pracę

  • Zaproszenia biznesowe dla firmy

Oferta