Legalizacja pobytu w Polsce

Kancelaria prawna RES, obok badania podstaw do zalegalizowania pobytu cudzoziemca w Polsce, przygotowuje i składa w imieniu Klienta wnioski o udzielenie poniższych zezwoleń. Ponadto reprezentujemy wnioskodawców na wszelkich etapach tych procedur, a także pomagamy gromadzić wszelkie niezbędne dokumenty. Legalizacja pobytu w Polsce:

  • Zezwolenia na pobyt czasowy

  • Zezwolenia na pobyt stały

  • Zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE

  • Obywatelstwo polskie

Oferta