Що це?

Карта поляка є документом, що підтверджує приналежність особи до польського народу.

Карта поляка

Карта поляка може бути видана особі, що має громадянство однієї з країн колишнього Радянського Союзу, або має статус особи без громадянства в одній з цих країн.

Умови:

  1. підтверджує свій зв’язок з польськістю шляхом принаймні базових знань польської мови, яку вважає рідною мовою, та знання і культивування польських традицій і звичаїв.
  2. у присутності консула або воєводи, або призначеного ними працівника, подасть, у письмовій формі, заяву приналежності до польського народу.
  3. підтвердить, що принаймні батько/матір або дідусь/бабуся або двоє прадідусів/прабабусь є або були польської національності, або мали польське громадянство, або пред’явить довідку уповноваженої польської організації в країні проживання, яка підтверджує активну участь в діяльності, спрямованій на підтримку польської мови і культури або польської національної меншини впродовж мінімум останніх 3 років.
  4. подасть заяву про те, що вона або її предки не репатріювалися або не були репатрійовані з території Республіки Польща або Польської Народної Республіки, на підставі репатріаційних договорів, укладених в 1944-1957 роках Республікою Польща або Польською Народною Республікою з Білоруською Соціалістичною Радянською Республікою, Українською Соціалістичною Радянською Республікою, Литовською Соціалістичною Радянською Республікою і Союзом Соціалістичних Радянських Республік до однієї з держав, яка є стороною цих договорів.

Карта поляка може надаватися також особі, походження якої стверджено відповідно до положень закону від 9 листопада 2000 року про репатріацію.

Після отримання польської картки її власник, який має намір оселитися в Польщі, може подати заявку на отримання дозволу на постійне проживання.

Юридична фірма у Катовіцах – RES

Ми представляємо наших клієнтів у процесі розгляду справи в судах у всій Польщі.

Залишити відповідь